Úvod

 

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

 

PES PRO TEBE, z.s. je organizace zabývající se výcvikem vodicích psů pro nevidomé, asistenčních psů pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a signálních-detekčních psů pro osoby s onemocněním Diabetes mellitus. Jsme členy mezinárodní asociace ADI (Assistance Dogs International) na pozici "Kandidát" a připravujeme organizaci na proces akreditace.


Naším posláním je usnadňovat pomocí psích pomocníků život lidem s handicapem.

 

AKTUÁLNĚ

Ve výcviku se právě připravují budoucí asistenční-canisterapeutičtí psi FrodoScooby a Aram pro Lukáška, Zdeněčka a Marušku a také budoucí vodicí fenka Dixie pro Aničku. Náklady na výcvik asistenčních psů činí celkem 710.000 Kč a do pomoci s financováním se můžete zapojit i vy příspěvkem na náš sbírkový účet 2300402481/2010 s variabilním symbolem 052019 na podporu Froda pro Lukáška nebo 062019 na podporu Scoobyho pro Zdeněčka. Náklady na výcvik Arama pro Marušku budou uhrazeny v plné výši společností Mars Czech s.r.o.; vodicí pes je jako kompenzační pomůcka hrazen úřadem práce v místě bydliště klienta.


Všem, kteří již pomohli, ale také všem, kteří se teprve chystají pomoci moc děkujeme!

 

 

 

  • Vstup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor

    V březnu 2019 vydala kancelář veřejné ochránkyně práv leták, který shrnuje práva majitelů vodicích a asistenčních psů pro vstup do veřejných prostor. Leták je k dispozici všem, kteří se o problematiku zajímají a měl by být pomocným nástrojem pro všechny, kterých se toto velmi aktuální téma týká.