Úvod

 

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

 

PES PRO TEBE, z.s. je organizace zabývající se výcvikem vodicích psů pro nevidomé, asistenčních psů pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a signálních-detekčních psů pro osoby s onemocněním Diabetes mellitus I. typu. Jsme členy mezinárodní asociace ADI (Assistance Dogs International) na pozici "Kandidát" a připravujeme organizaci na proces akreditace.


Naším posláním je usnadňovat prostřednictvím psích pomocníků každodenní život lidem s handicapem.

 

AKTUÁLNĚ

Ve výcviku se právě připravují budoucí asistenční-canisterapeutičtí psi FrodoScooby a Aram pro Lukáška, Zdeněčka a Marušku a také budoucí vodicí fenka Dixie pro Aničku. Náklady na výcvik asistenčních psů jsou financovány z prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí, nadacemi nadačními fondy, firemními a soukromými dárci. Do pomoci s financováním chodu organizace se můžete zapojit i vy příspěvkem na náš sbírkový účet 2300402481/2010.


Všem, kteří již pomohli, ale také všem, kteří se teprve chystají pomoci moc děkujeme!

 

 

 

  • Dotační program na poskytnutí dotace organizacím cvičícím asistenční psy pro rok 2019

    V roce 2019 se naší organizaci podařilo dosáhnout na dotaci pro výcvik asistenčních psů poskytovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Dotace slouží ke spolufinancování nákladů na předvýchovu, výcvik a předávání asistenčních psů. Velmi si této podpory vážíme a jménem organizace i budoucích majitelů asistenčních psů za ni děkujeme!

  • Vstup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor

    V březnu 2019 vydala kancelář veřejné ochránkyně práv leták, který shrnuje práva majitelů vodicích a asistenčních psů pro vstup do veřejných prostor. Leták je k dispozici všem, kteří se o problematiku zajímají a měl by být pomocným nástrojem pro všechny, kterých se toto velmi aktuální téma týká.