Logo Pes pro tebe

Home
O nás
Náš výcvik
Psi v předvýchově
Psi ve výcviku
Předaní psi
Výběr plemene
Akce, ukázky
Obchůdek
Zákony
Sponzoři
Kontakt

 

Jitčiny psí
stránky


 

šité potřeby pro psy eshop

Výběr plemene

 

Výběr plemene a temperamentu psa

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se lidé často ptají na rozdíly v povahách plemen která cvičíme, rozhodla jsem se vytvořit takové vodítko pro potenciální budoucí majitele vodících psů.
Chtěla bych zde popsat specifické vlastnosti určitých plemen, které jsou rozdílné.
Člověk, který uvažuje o pořízení vodícího psa by si měl dopředu rozmyslet co za pejska by si představoval. Prioritou při výběru budoucího čtyřnohého pomocníka by neměl být jen exteriér a například barva psa, ale hlavně povaha, která by mu vyhovovala.

Budoucí majitel vodícího psa  by měl popřemýšlet, jak je schopen pejska  vytížit, kolik toho v průběhu dne nachodí a co od psa čeká. Někdo chce pejska který bude vstřícný ke každému člověku, jiný dá přednost takovému průvodci který bude cizí lidi ignorovat a bude se chovat rezervovaně. I tato kritéria by měl brát nevidomý žadatel o vodícího psa v úvahu.

Pokud si vybere pejska, který se mu líbí, jelikož se na něj okamžitě po příchodu vrhnul, ač byl prakticky cizí, tak je téměř jisté, že bude svou náklonnost takto projevovat i k jiným cizím lidem. Pokud se naopak setkáte s vaším budoucím pomocníkem a on vás bude nejprve ignorovat, nebo se jen nechá pohladit, ale nepřetrhne se náklonností k vám, je téměř jisté, že až postupem času se na vás nafixuje a nehne se od vás.

Pokud  si vybere člověk který chce pejska klidnějšího a rezervovaného k cizím psa temperamentního, který je šťastný za každé pohlazení od jiného  člověka, budou oba členové dvojice zbytek života nešťastní.
Majitel proto, že bude muset psa každou chvíli okřikovat a pes proto, že je pro něj takové chování přirozené.
Stejná situace by nastala, pokud by byl výběr nešťastný opačným směrem, to znamená, pokud by si vybral jiný žadatel o pejska naopak klidného flegmatika a sám by byl aktivní, naopak by ho pes zdržoval a svou leností obtěžoval.
Proto je velmi důležité vybrat správně svého budoucího čtyřnohého průvodce.

 Upozornění:
Popis, který je zde uveden platí pro typické představitele toho či onoho plemene, nedá se říct, že se nemůže vyskytnout výjimka, kdy se pes chová jinak. Je však větší pravděpodobnost, že zpravidla nebude právě např. labrador velmi citlivý, nebo jen ve výjimečných případech se vyskytuje jedinec, který se vyloženě svého pána drží apod.

 

Temperament psa:

Jak jsem již napsala je důležité vybrat správně i temperament psa.
S tím souvisí i odlišný přístup k tomu či onomu psíkovi podle jeho povahy.
Pokud rozdělíme psy do základních třech stupňů temperamentu, samozřejmě mohou se vyskytovat  i psi, kteří jsou povahou mezi těmito stupni, ať směrem nahoru, či  dolů.
Ale abych vám orientaci v psích povahách zjednodušila,  tak jsem zvolila rozdělení do třech základních stupňů temperamentu.

 

Klidný  pes: 

 Projevuje se klidněji ve všech situacích, na procházkách chodí zpravidla krokem, při práci chodí v mírném tahu a i při odbočování a vyhledávání ucítíte pouze mírný tah.Takový  pejsek však nevydrží pracovat příliš dlouho, např. pokud je tepleji ještě zpomalí od běžné rychlosti chůze a tah je opravdu mírný. Nehodí se pro člověka, který denně chodí delší trasy a chce od psa temperamentní projev. Také není vhodný  pro aktivního člověka, který se chce s pejskem věnovat i některému z kynologických sportů. Při cvicích poslušnosti   provádí veškeré cviky pomaleji a takový pes  má i celkové reakce opožděnější , nedá se od něj čekat, že se k vám  na přivolání přižene cvalem.. Zkrátka má klidnější projev při všem co dělá. Takového pejska je třeba při vodění svého majitele slovně povzbuzovat, hodně chválit a tím pádem jej psychicky podporovat aby měl stále chuť do práce. Ne každý člověk chce se psem takto komunikovat po celý čas kdy jej vede, ale v tom případě by si měl budoucí majitel pejska s takovou povahou promyslet, zda-li  by pro něj nebyl vhodnější trochu temperamentnější pes. Co je  vám  bližší  je  velmi důležité , pokud je člověk  více méně nemluvný, nebo spíše introvert,  nebude mu vyhovovat pokud bude muset na psa prakticky stále mluvit. Toto je třeba si uvědomit.

 

Středně temperamentní pes:

 Je asi nejvíce využívaný, je to pes živějšího projevu, než pes klidný, má silnější tah, při odbočování a vyhledávání ucítíte větší razanci ve vodiči. Je rychlejší i při cvicích poslušnosti a dříve také tzn. během několika vteřin reaguje na povely.  Proto musíte příkaz na vyhledání vydat s menším předstihem než u psa klidného, jelikož pes reaguje po povelu dříve. Pes s tímto temperamentem již vydrží chodit rychlejším tempem déle, hodí se pro člověka, který  chodí delší trasy, ale zároveň potřebuje od pejska aby zvládl být několik hodin v klidu např. v zaměstnání.  S pejskem tohoto temperamentu můžete zkusit i některé kynologické sporty, ovšem s mírou, musí mít vždy nejprve dost sil na práci, pro kterou byl vycvičen.

 

Temperamentní pes:

Tento typ psa se hodí pro velmi aktivního člověka, který nachodí denně 3 a více hodin po městě. Takovýto pes reaguje na veškeré povely okamžitě, tzn. povel na vyhledání dveří apod. by měl majitel psa vyslovit až ve chvíli, kdy si je přibližně jist daným cílem.
Pejsek se snaží za každých okolností vyhovět majiteli. Chodí v mnohem větším tahu, odbočuje okamžitě na místě kde dostane povel. Při vyhledávání provádí tento cvik velmi rychle, tah je citelně znát. Hodí se pro člověka,  který potřebuje chodit více tras, často spěchá a nechce aby jej pes svou rychlostí chůze omezoval v pohybu.
Pejsek však potřebuje vytížit i mimo práci v postroji.
Ať běháním vedle kola, či aportováním tzn. nošením hozeného míčku  apod.
I takovýto pes musí zvládat ležet v zaměstnání v klidu, ale po odchodu potřebuje vytížit.Temperamentní pes může působit na okolí na první pohled trochu hektičtěji než jeho klidnější kolegové, je to ovšem jen způsob projevu psa.

Všechny tyto specifické  povahové vlastnosti pro různé typy temperamentů jsou shodné  pro všechna plemena, jen k nim pak patří ještě typické chování každého představitele daného plemene která cvičíme.

 

Plemena psů:

Labradorský  retrívr – popis plemene

Toto plemeno je velmi přizpůsobivé. Je to pes velmi přátelský, jak k lidem, tak k jiným psům. Bývá bezkonfliktní a projevuje svou náklonnost k cizím lidem.

Proporce:

Výška: Rozpětí kohoutkové výšky u labradorských retrívrů je:
Fena: 54 až 56 cm. Pes: 56 až 57 cm.
Ale musím upozornit, že je stále  tendence šlechtit psy vyšší.
Váha: fena zpravidla 25 až 30 kg. Psi: 28 až 38 kg.
Zbarvení: černé, hnědé od světlejší přes játrovou až po čokoládovou a zlaté až skoro po bílou.

Přednosti plemene:

Labradorský retrívr si velice rychle  zvykne na nového majitele, je velmi přizpůsobivý novým situacím.
Takřka okamžitě po seznámení s novým pánem je  schopný jej vést a plnit jeho povely.
Je výborný rodinný pes, miluje všechny členy rodiny a bude respektovat kohokoli, kdo mu dá povel správně. Odloučení od majitele mu nečiní problém, pokud zůstane s člověkem kterého zná. Půjde se vyvenčit bez problémů s kterýmkoli členem rodiny.
Péče o srst je také nenáročná, stačí jednou týdně vykartáčovat.

S čím musíte u labradora počítat:

Je to pes, který se nefixuje na jednoho majitele, tzn. nikdy se nestane vyloženě závislým na jednom konkrétním člověku.  Budete si muset hlídat spíše vy jeho, není to pes který by se vyloženě držel.
Stejně jako si všímá lidí, tak často více reaguje na jiné psy, nežli pes fixovaný.
Potřebuje autoritu a někteří jedinci tohoto plemene bývají tvrdší, tzn. potřebují takzvaně pevnější ruku, pokud např. pes čichá po zemi zpravidla nestačí jej jen okřiknout, ale je třeba se psem na vodítku cuknout. Labradoři bývají často velmi nenasytní, hledají si jídlo i venku a je problém odvolat je pokud právě našli něco dobrého. Pak je lepší pejska na inkriminovaných místech opatřit košíkem, aby nebyl například otráven.
Labrador  se dá bohužel  i docela jednoduše odlákat cizím člověkem, díky své nenasytnosti jej na jídlo prakticky kdokoli odvede.
Pokud delší dobu neprovádí určitý cvik, nebo třeba nevodí, trvá zpravidla několik dní  než si naučenou dovednost opět připomene.
Mívá problém při práci v horku, pokud se vyšplhá teploměr nad 20 stupňů může mít labrador problém, nevydrží tak dlouho pracovat, z běžné situace se zkrátí doba kdy zvládne normálně vodit  třeba i na polovinu. Pak si zpravidla  potřebuje odpočinout ve stínu.

Pro koho se labrador nehodí:

Pro majitele jenž chce závislého psa, který bude cizí lidi a psy absolutně  ignorovat.
Pro velmi aktivního člověka, který potřebuje chodit delší vzdálenosti za každého počasí, nebo chce s pejskem i více  sportovat.
Pro někoho, který nemá přirozenou autoritu, alespoň co se týče vydávání povelů, tzn. intonace.

Zlatý retrívr – popis plemene

Toto plemeno je velmi přizpůsobivé. Je to pes velmi přátelský, jak k lidem, tak k jiným psům. Bývá bezkonfliktní a projevuje svou náklonnost k cizím lidem.
Od labradora se liší delší srstí a drobnými odchylkami v povaze.

Proporce:

Výška: Rozpětí kohoutkové výšky u zlatého  retrívra je:
Fena: 51 až 56 cm. Pes: 56 až 61cm.
Ale musím upozornit, že je stále  tendence šlechtit psy vyšší.
Váha: fena zpravidla 25 až 30 kg. Psi: 28 až 38 kg.
Zbarvení: zlaté, vyskytují se i takřka bílí jedinci, ale to je pro chov nežádoucí.

Přednosti plemene

Zlatý retrívr je výborný rodinný pes, miluje všechny členy rodiny a bude respektovat kohokoli, kdo mu dá povel správně. Odloučení od majitele mu nečiní problém, pokud zůstane s člověkem kterého zná.. Půjde se vyvenčit bez problémů s kterýmkoli členem rodiny.
Péče o srst je také nenáročná, stačí jednou týdně vykartáčovat
Zlatý retrívr je v  mnoha směrech labradorskému retrívrovi podobný, co se týče sžití s novým majitelem, občas to zkouší a nechce spolupracovat okamžitě, ale jakmile si na vás přivykne, pracuje bez problémů.

Co můžete od zlaťocha čekat

Jak jsem se již zmínila, zlatý retrívr se od labradorského liší v povaze.
Zpravidla se vyskytují dva  typy tohoto plemene co se týče povahy.

Klidnější a citlivější, u těchto jedinců zpravidla stačí při jakémkoli prohřešku zvýšit hlas a pes vás respektuje. Takový typ psa pro vás skutečně udělá pomyšlení, zpravidla se díky své citlivosti a jemnosti velmi drží svého pána ve kterém má oporu! Ale samozřejmě to má i svá úskalí, takový pes má spíše sklony v některých stresových situacích panikařit. Potřebuje laskavý přístup a podporu majitele při práci, tzn. časté chválení a i v případě, že pes např. ztratí pozornost a třeba nezastaví obrubník, je zapotřebí postupovat velmi v klidu, pejska sice vrátit, ale uklidňovat jej a postupovat obezřetně. Takový pes si zpravidla svou chybu uvědomí a vaše neadekvátní reakce, např. křik, nebo trhnutí vodítkem by psa zcela vykolejil.

Druhým typem je sebevědomý pes, který spíše od svého  majitele  potřebuje získat  autoritu a respekt, aby správně fungoval. Sebevědomější pes zvládá bez problémů stresové situace, ale zároveň vás má svým způsobem trochu  na háku a potřebuje opravdu důrazně pokárat pokud udělá chybu z nepozornosti např. kouká po jiném psu.  Tento typ zlatého retrívra také bývá tvrdohlavější a víc zkouší trpělivost svého majitele.

Zlaťoši, nebo Goldeni, jak se jim často přezdívá  bývají zpravidla  velmi nenasytní, hledají si jídlo i venku a je problém odvolat je pokud právě našli něco dobrého. Pak je lepší pejska na inkriminovaných místech opatřit košíkem, aby nebyl například otráven.
Zlatý retrívr   se dá bohužel  i docela jednoduše odlákat cizím člověkem, díky své nenasytnosti jej na jídlo prakticky  kdokoli  odvede.
Pokud delší dobu neprovádí určitý cvik, nebo třeba nevodí, trvá zpravidla několik dní  než si  naučenou dovednost  opět připomene.
Mívá potíže  při práci v horku, pokud se vyšplhá teploměr nad 20 stupňů může mít zlatý retrívr  problém, nevydrží tak dlouho pracovat, z běžné situace se zkrátí doba kdy zvládne normálně vodit  třeba i na polovinu. Pak si zpravidla  potřebuje odpočinout ve  stínu.

Pro koho se zlaťoch  nehodí:

Pro majitele jenž chce závislého psa, který bude cizí lidi a psy absolutně  ignorovat.
Pro velmi aktivního člověka, který potřebuje chodit delší vzdálenosti za každého počasí, nebo chce s pejskem i  více sportovat.

 

Chesapeake bay retrívr  - popis plemene

 Chesapeak je pes nejvíce odlišný z celé rodiny retrívrů.
Miluje svou rodinu. K cizím lidem je nevšímavý až rezervovaný.
Pokud má někdo špatný úmysl, je chesapeak ostražitý.

Proporce:

Výška: Rozpětí kohoutkové výšky u chesapeak bay retrívra je:
Fena: 53 až 61 cm. Pes: 58 až 66 cm.
Váha: fena zpravidla 25 až 32 kg. Psi: 29 až 36 kg.
Zbarvení je od hnědé přes játrovou až po čokoládovou.

Přednosti plemene

 Chesapeak bay retrívr  je výborný společník, miluje všechny členy rodiny a bude respektovat kohokoli jehož zná, ale musí mít přirozenou autoritu a správně používat povely. Odloučení od majitele mu nečiní problém, pokud zůstane s člověkem kterého zná. Půjde se vyvenčit bez problémů s kterýmkoli členem rodiny.
Nebude však respektovat cizího člověka.
Péče o srst je také nenáročná, stačí jednou týdně vykartáčovat.

Co můžete od chesapeaka čekat

Chesapeak bay retrívr je opravdu specifický člen retrívří rodinky.
Je to pes, který se fixuje na svého majitele, obnáší to sice delší přivykací fázi, ale pokud je klient s pejskem v kontaktu alespoň pár týdnů před předáním je vše bez větších problémů.
Ráda toto plemeno doporučuji člověku, který uvažuje nad německým ovčákem.
Chesapeak bay retrívr je kompromisem mezi klasickým retrívrem a ovčákem.
Jakoby měl z obou plemen něco.
Z ovčáka má fixaci na jednoho majitele, z retrívra velký zájem o aport a bezkonfliktní povahu. Je to velký pracant, s radostí dělá cokoli co od něj chcete, pracuje víceméně pro vás.
Ale samozřejmě musím říci, že zkrátka potřebuje pevnější ruku a autoritu.
Čas od času zkusí co si může dovolit, ale na oplátku je dosti neúplatný, jen tak s cizím neodejde. Díky svému zevnějšku, má zvlněnou srst az pravidla žluté oči jen tak někdo nemá chuť na tohoto pejska sahat. Svého pána se zpravidla drží.
Je ovšem pravdou, že potřebuje vytížit, ať již činností ke které je vycvičen, nebo např. některým z kynologických sportů, či třeba házením aportíku. Samozřejmě záleží ještě na temperamentu konkrétního jedince, ale většinou je to pes středního temperamentu. Také je  třeba  dávat pozor na to co umí najít venku a zbaštit. Přeci jen je to retrívr a ti jsou svou žravostí pověstní. Tento problém se dá ale u každého psa vyřešit náhubkem, ať se jedná o kterékoli z plemen.

 

Border kolie  - popis plemene

Proporce:

Výška: Rozpětí kohoutkové výšky u Border kolie  je:
Fena: 48 až 51 cm. Pes: 51 až 56 cm.
Toto plemeno nemá omezení výšky, jedná se  jen o orientační proporce.
Díky menší výšce fen se cvičí zpravidla spíše psy.
Váha: fena zpravidla 16  až 19 kg. Psi: 20 až 26 kg.
Zbarvení: černobílé, hnědobílé, černobílé s hnědými znaky nebo-li tricolor, blue merle, red merle a jen málo se vyskytující  zbarvení sable – zlato bílé.
Kontrastní zbarvení je výhodou pro lidi se zbytky zraku.

 Přednosti plemene

Border kolie   je výborný společník, miluje všechny členy rodiny a bude respektovat kohokoli jehož zná a kdo umí správně používat povely. Půjde se vyvenčit bez problémů s kterýmkoli členem rodiny.  Je také bezkonfliktní vůči jiným psům a domácím zvířatům.
Neodejde však s cizím člověkem a u neznámé osoby bude v nepřítomnosti majitele nešťastná, jelikož se velmi fixuje na majitele. Je zpravidla velmi citlivá, lehce ovladatelná a vyloženě miluje práci.
Péče o srst, ač je delší není vůbec náročná. Stačí jednou týdně pročesat.

Co můžete od Borderky čekat?

Border kolie je velice inteligentní plemeno. Snaží se svému pánovi za každou cenu vyhovět. Vyloženě miluje práci. Největší odměnou pro představitele tohoto plemene je přinášení hozeného míčku.
Jsou to vášnivý aportéři, předčí i retrívry. Jsou to zpravidla velmi vnímaví psi. Samozřejmě se mezi jednotlivými představiteli tohoto plemene vyskytují jedinci citlivější a jemnější a sebevědomější a tvrdší odolnější povahy. Ale dá se víceméně říci, že jsou to psi velmi lehce ovladatelní. Nejčastěji toto plemeno doporučuji klientovi, který je buď aktivnější, už proto, že nachodí hodně tras denně, nebo třeba v případě, že se chce s pejskem věnovat i některému z kynologických sportů. Nebo člověku, který zkrátka potřebuje aktivnější zvíře. V rámci tohoto plemene se vyskytují středně temperamentní psi i psi opravdu aktivní. Ale samozřejmě nepoužíváme psy vyloženě hyperaktivní. Majitel Border kolie musí počítat s tím, že pejsek potřebuje denně vytížít, ať procházkou, házením míčku, nebo třeba některým z kynologických sportů. Ale veškerou péči dvojnásob vrátí svou pracovitostí. Každá činnost je pro borderku odměnou, ať cviky poslušnosti, vodění, či hra s míčkem.
Jedná se sice o psa lehčí kostry a konstituce, ale není pravdou, že by tento pes například neměl dostatečný tah při vodění.
Naopak vydrží pracovat ve městě i několik hodin.
Díky své inteligenci se dokáže naučit vodit např. i při běhání v tažném postroji. Což ocení sportovně založení zájemci o čtyřnohého pomocníka.

Pro koho se Border kolie nehodí?

Border kolie se skutečně nehodí pro pohodlného člověka, který nemá chuť pejska každý den vytížit.
Nehodí se pro nikoho, komu je na obtíž závislejší pes, který jen tak s někým prostě neodejde a je na něm vidět stesk po majiteli v jeho nepřítomnosti, pokud je s cizími lidmi.
Nehodí se také pro nikoho, kdo nemá rád živější projev psa a rychlejší provedení cviků včetně těch při vodění ve frekvenci.
Jedná se zkrátka o pejska, který svou radost z práce projevuje při všem co dělá.