Logo Pes pro tebe

Home
O nás
Náš výcvik
Psi v předvýchově
Psi ve výcviku
Předaní psi
Výběr plemene
Akce, ukázky
Obchůdek
Zákony
Sponzoři
Kontakt

 

Jitčiny psí
stránky


 

šité potřeby pro psy eshop

Náš výcvik

 

Výběr plemene: 

natik,miky,cejsi.jpg (117123 bytes)V ČR se používají na takovýto speciální výcvik zpravidla plemena u kterých převažuje  láska k člověku, ochota k práci a neagresivní povaha. Jedná se o tato plemena: border kolie, krátkosrstá kolie, labradorský retrívr, golden retrívr  a kříženec těchto dvou plemen. V menší míře se stále používají i  němečtí ovčáci a byl úspěšně vycvičen i belgický ovčák. V zahraničí se cvičí také labradoodle - což je kříženec plemen labradorský retrívr a královský pudl, královský pudl, australský ovčák atd. Vycvičit je možné takřka každé plemeno, najde-li se vhodný jedinec.


Výběr štěněte:
gypsy1.jpg (14383 bytes)

    Výběr štěněte pro tyto účely je velice důležitý. Provádí se prostřednictvím speciálního testu. Štěně nesmí být přehnaně temperamentní, příliš laxní, nesmí projevovat známky agresivity, bázlivosti, přílišnou dominanci či podřízenost. Zkrátka by to měl být vyrovnaný jedinec s přátelským vztahem k lidem a zájmem o přinášení předmětů ze kterého vyroste zdravý a vyrovnaný pes.

Předvýchova štěněte:

Do rodiny přijde pejsek ve věku zhruba dvou měsíců. 
Úkolem pěstounů je naučit štěňátko základním hygienickým návykům. Pejsek se musí naučit prvky základní poslušnosti, zvládat povely, jako např. sedni, lehni, vstaň apod. Pejsek si musí navyknout chůzi na vodítku, musí zvládat cestovat různými dopravními prostředky, jako je např., autobus, vlak, tramvaje, metro apod. Je to velmi důležité pro další přípravu pejska pro tento speciální druh výcviku. Často se nás lidé ptají, jestli pejska mohou nechávat samotného doma. Vzhledem k tomu, že je náš svěřenec i po dobu výcviku čas od času doma sám, je důležité aby pejsek v nepřítomnosti rodinných příslušníků doma nekňučel, neničil apod. Dalším důležitým úkolem předvychovatele je naučit budoucího čtyřnohého pomocníka nevšímat si na vodítku jiných psů. Pes se musí při svém důležitém poslání plně soustředit na vedení svého nevidomého majitele a nesmí ho v této činnosti rozptýlit ani přítomnost jiného psa. Je také důležité a nezbytné naučit pejska přivolání, to je asi ze všech dovedností nejdůležitější. 
Budoucí majitel psa je na jeho ovladatelnosti doslova závislý. Pejsek by si na vycházkách neměl všímat cizích psů a za každým běhat , pokud mu to majitel nezakáže, jelikož nevidomý člověk nevidí, že se blíží pes a nemůže tak svého čtyřnohého průvodce předem upozornit, aby si jiného psa nevšímal. Pejsek by měl v doprovodu svých pěstounů pravidelně navštěvovat rušná místa, jako např. nákupní centra, úřady, veřejná místa apod. Kladem je i přítomnost dětí v rodině, které si s pejskem hrají a prohlubují tak navzájem svoje citové vazby. Samozřejmě je lépe, když jde o starší děti, které vědí jak se ke zvířeti chovat. Proto je jednou z podmínek aby jste mohli získat psa do předvýchovy bydliště pěstounů v blízkosti či přímo ve městě samotném. V rodině může být i jiný pes, ale jen v případě, že se rodina štěněti věnuje zvlášť což znamená, že s ním chodí zvlášť na procházky. V případě, že rodina odchází, obě zvířata jsou ponechána zvlášť, aby nevznikala nežádoucí vazba na druhého psa.esli+arny.jpg (35634 bytes)
Předvychovatelé se musí pravidelně zúčastňovat kontrolních setkání štěňat, kde se prověřuje povaha psa, kontrolují se jeho dovednosti a připravenost a vhodnost pro následný výcvik. Předvychovatel měsíčně obdrží menší finanční odměnu, která pokrývá náklady spojené s výchovou štěněte. Zajišťujeme také dovoz krmiva pro štěně a úhradu nákladů na očkování a vyšetření u námi doporučeného veterinárního lékaře. 
Pejsek musí být po celou dobu předvýchovy umístěn v bytě, nikoli v kotci a to z toho důvodu, že po celou dobu výcviku i služby u nevidomého pobývá také v bytě. 

Ve věku sedmi měsíců musí štěně projít zdravotními testy: rentgenologické vyšetření displasie kyčelního a loketního kloubu, kde se sice ještě neurčí přesný stupeň v dospělosti, ale dá se zde již zjisti vážné postižení při kterém by štěně muselo být vyřazeno z následujícího výcviku. Dále jsou to testy na onemocnění diabetu, ledvin, jater, slinivky, žaludku a páteře.
Stále hledáme rodiny, nebo jednotlivce, kteří by měli zájem o předvýchovu štěněte pro slepecký výcvik. Do předvýchovy umisťujeme převážně štěňata těchto plemen: Border kolie, Labradorsý retrívr, Golden retrívr, kříženec těchto dvou plemen, německý ovčák atd.

Dobrovolná pomoc předvychovatelů je pro nás obrovskou pomocí a všem za ni moc děkujeme.

 

Výcvik vodícího psa pro nevidomé:

V samotném výcviku u kvalifikovaného cvičitele se pes učí již speciální cviky.
Málokdo ví, že vodící pes pro nevidomé musí běžně zvládat více než  50 povelů. 

Nedá se přesně určit věk, kdy se má štěně začít k takovýmto účelům cvičit. Záleží na předvýchově a každém jedinci. Jestli že se s pejskem pracuje již v útlém věku a formou hry se připravuje na dovednosti, které bude muset  jako dospělý zvládat, může nastoupit do výcviku třeba již ve věku 8 či 9 měsíců. Ale jestliže se pejsek v předvýchově nenaučí ani základní věc jakou je přivolání, začíná se cvičit až ve věku 12ti měsíců, bez jakýchkoli základů trvá vše podstatně déle. Ve výcviku jsou na psa kladeny velké nároky, které ne každý pes splňuje, vždyť se musí naučit bezmála padesát povelů. Musí si osvojit takové dovednosti jakými jsou: vyhledání dveří, schodů včetně rozlišování eskalátorů, lavičky, okénka, pultu, schránky nebo telefonní budky. Asistenční pes zase,podávání předmětů, tahání vozíku, otevírání a zavírání dveří, zhasínání a rozsvícení, přivolání výtahu, svlékání oblečení či vyndávání věcí z pračky. jitka_larry_vodeni.jpg (21015 bytes)
Pes musí umět také  na povel odbočit vpravo a vlevo, zahájit a ukončit chůzi, vyvést z nepřehledné situace, obcházet překážky na zemi, ve vzduchu i v úrovni očí nevidomého. Dále musí pes označit začátek i konec chodníku a podávat předměty ze země např. mince, tužku, klíče, hůl, peněženku, vodítko atd. Asi nejtěžší dovedností pro psa je dokázat neuposlechnout na povel, kdy člověku po jeho splnění hrozí nebezpečí. Např. pes zastaví u závory, člověk ji nevidí a dá psovi povel vpřed. Pes nesmí překážku podlézt, ale musí vyčkat až pán zjistí, že se prostě dál jít nedá, jinak by mohlo dojít k těžkému úrazu nevidomého, který se psem jde. 
I přesto, že pejsci v předvýchově jsou pečlivě vybíráni již u chovatele a projdou již zmíněnými testy, i tak se ze třech vybraných jedinců stane dokonalým průvodcem nevidomého či tělesně postiženého jen jeden.

Výhody našeho výcviku:

Naše metody samotného výcviku se v několika bodech podstatně liší od jiných.

Pes po předvýchově v rodině není umístěn v kotci mezi ostatní psy ve výcviku, ale cvičitel ho má  doma v bytě individuálně. 

Cvičitel má ve výcviku najednou maximálně dva psy, tak se může věnovat každému z nich zcela individuálně.

Poté, co  pes k cvičiteli přijde, znovu se vrací do bytu. Předchází se tím stresu ze změny prostředí a nežádoucím návykům.

Díky umístění v bytě je v úzkém kontaktu s cvičitelem.

Přístup cvičitele k výcviku psa je zcela individuální. A je samozřejmostí, že pejsek ve výcviku pobývá s cvičitelem i po dobu dovolené. 

Pejsci z našeho centra prošli rentgenologickým vyšetřením dysplasie kyčelního a loketního kloubu. Díky tomu nehrozí u vodícího psa riziko problémů s klouby a předčasné vyřazení z činné služby psa.

Další vyšetření, které u mladých psů určených pro výcvik provádíme jsou laboratorní testy krve na chronické onemocnění jater, ledvin, slinivky a diabetu.arny_schody.jpg (23290 bytes)

Každému žadateli, který projeví zájem o vodícího psa  nabídneme pejska, který odpovídá jeho požadavkům. Např. temperament, ( podle rychlosti chůze a požadavkům klienta). Plemeno - kromě již známých druhů retríverů a kříženců těchto plemen, jsme schopni vycvičit i jiná plemena.
Klient si může vybrat i plemeno, které se běžně k tomuto výcviku nevyužívá. Pokud se objeví vhodný jedinec, vůbec se takové věci nebráníme. 
Ne každému povahové vlastnosti retrívrů vyhovují. Určitý jedinec však musí splňovat výše uvedené požadavky. Samozřejmě jsou plemena u kterých je předpoklad, že tento druh výcviku vzhledem ke svým povahovým nebo fyziologickým vlastnostem nemohou absolvovat. Např. molosové (přílišná velikost mohutnost a zatížení kloubů) teriéři, (nadbytečný temperament, horší ovladatelnost, tvrdohlavost), chrti (nejsou schopni se naučit dostatečný počet povelů nutný při tomto výcviku), honiči a barvíři (problémem jsou lovecké pudy a sklony k pronásledování zvěře). Ale mohou se vyskytnout i jedinci s netypickou povahou a ti mohou tento výcvik zvládnout.

Poté, co klient projeví zájem o psa je vyškolen  jak se o něj starat, co od psa může očekávat a jak mu  může pomoci.
V mnoha směrech se pak změní i klientův život.  Pokud žadatel po zjištění všech kladů i záporů nezmění svůj názor,  začíná běh na dlouhou trať. Podle stáří, aktivity a povahy klienta se vybírá i vhodný pes, či štěně. Jestliže se jedná o mladého člověka, který stále něco zařizuje, rád sportuje a žije kulturním životem, případně chce se psem provozovat kynologické sporty, vybírá se pes s větším temperamentem. Jedná-li se o člověka středního věku nebo seniora, který sice pomocníka potřebuje, ale nevyžaduje od psa tolik práce nebo jde jen do zaměstnání  a zpět, vybere se pes klidný, který si po práci rád lehne a nevyžaduje  tolik zaměstnání. Žádá-li o psa člověk se zbytky zraku, který lépe vidí na světlého psa  je možné mu vycvičit například krátkosrstou kolii, která má výrazné trikolorní zbarvení.
Poté co si klient vybere pejska buď od nás nebo vlastního domácího mazlíčka, který odpovídá požadavkům, může začít samotný výcvik. Od třetího měsíce výcviku cvičitel se psem ke klientovi dochází a seznamuje dvojici navzájem. Některé speciální cviky naučí cvičitel psa na požádání klienta dle jeho přání. Tuto výhodu být se psem v kontaktu ještě v době výcviku a vzájemné seznamování pejska s klientem je možné pouze při výcviku v soukromí. Při takovéto formě kontaktu psa s člověkem proběhne konečné předávání psa v místě bydliště klienta a následné sžívání daleko rychleji a bez zbytečného spěchu a stresu. 

Hlavní výhodou, kterou vám můžeme nabídnout pouze my, je prakticky nevidomý cvičitel, který se u nás výcvikem vodících psů zabývá. Má vlastní zkušenost s využíváním vodícího psa a zároveň  bohaté zkušenosti s jejich výcvikem. Zná přesně potřeby zrakově handicapovaných a ví jak s lidmi se zrakovým postižením jednat. Zná přesně pocity a vjemy zrakově postižených při samostatném pohybu.

Každý majitel pejska se speciálním výcvikem, který byl vycvičen u nás a chce se s ním věnovat jakémukoli kynologickému sportu má výcvikové lekce u nás zcela zdarma. Ať již se jedná o agility, flyball, tanec se psem či jiný sport.

Servis, který poskytujeme majiteli pejska vycvičeného u nás je samozřejmostí a trvá po celý život psa.

Předání:

Asi tři měsíce před tím, než pejsek definitivně zakončí svou "vysokou školu" závěrečnou zkouškou, zažádá klient na obvodním, či obecním úřadě o jednorázový příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky Vodícího psa pro nevidomé. Musí vyplnit žádost,  předložit zprávu od očního lékaře, doložit své příjmy a čekat. Jakmile úřad rozhodne o vyplacení částky, může být pes předán. Jestliže klient psa nutně potřebuje, např. předchozí pes náhle uhyne atd., je mu pes poskytnut okamžitě jakmile je k dispozici. Předání probíhá jak v okolí našeho centra, tak v místě bydliště klienta, kde si pes přivyká na nové prostředí a učí se s nevidomým nové trasy. I po předání jsme s klientem stále v kontaktu a vyskytne-li se jakýkoliv problém související se psem, okamžitě přijedeme a problém řešíme na místě.