Aktuálně

 

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH!


PES PRO TEBE je nestátní nezisková organizace, která se od roku 2005 zabývá předvýchovou a výcvikem vodicích psů pro osoby se zrakovým postižením, asistenčních psů pro osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a od roku 2015 také detekčních psů pro osoby s onemocněním Diabetes Mellitus I. typu. Jsme členem mezinárodní asociace ADI (Assistance Dogs International) na pozici "Kandidát" a čekáme na dokončení procesu akreditace.

 

Naším posláním je usnadňovat prostřednictvím psích pomocníků každodenní život lidem s handicapem!


Děkujeme za podporu a přízeň v letošním roce a přejeme Vám zase o chlup lepší rok 2022. Rámeček obrázku je tvořen fotkami štěňat, která prošla v roce 2021 předvýchovou a výcvikem.

 

Ve výcviku se nyní připravuje budoucí asistenční-balanční pes plemene flat coated retrívr Hawkey pro Verunku a asistenční-canisterapeutický pes plemene zlatý retrívr Jess pro Petříka. Financování výcviku asistenčních psů není v současné době systematicky ani plně hrazeno státem nebo pojišťovnami a je závislé na finanční podpoře nadací, nadačních fondů a individuálních i firemních dárců. Velmi si vážíme důvěry a podpory, kterou do nás naši podporovaté každým rokem vkládají a děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáhají!

 

 

Předvýchovu a výcvik psích pomocníků můžete podpořit darem na náš sbírkový účet číslo 2300402481/2010 nebo bezpečnou platbou na portále Darujme.cz


Více o konkrétní formě pomoci a možnostech zapojení si můžete přečíst zde